• Şirket Kalite Politikası
  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam ve doğru olarak algılayarak ve zamanında sağlamaya çalışarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Rekabet edebilmek için sürekli gelişme kavramını benimsemek,
  • Çalışanlarımızın kalite bilgi ve bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmek,
  • Risk ve sonuç bilincini arttırmak,
  • Kalite ve çevre tehlike ve risklerini belirleyerek gerekli faaliyetleri yürütmek,Faaliyetler sonucu oluşan atıkların çevreye ve çalışanlara zarar vermeden uygun koşullarda bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Misyonumuz
 • Müşteri ihtiyaçlarını anlayan, kaliteye dikkat eden, çalışanlara adil davranan ve çevreye saygı gösteren. Bunları bir araya getirerek en iyi yüzey koruma ve sera tamir bantlarını üretmeye çalışıyoruz.

 • Vizyonumuz
 • Fiba Film’i sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da sektör lideri yapmak.